Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb a prispôsobenie reklám. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií Akceptujem
 
 
 
 
Hlavná stránka  |  Pokyny a pravidlá  |  Vyhľadávanie v diskusiách  |  Sociálna trojčlennosť

Viete, že...Viete, že... Ak sa vám nechce pri vyhľadávaní vypisovať názov pracovnej pozície stačí kliknúť na "Nechce sa mi písať" a môžete názov vybrať zo zoznamu.
Diskusie » Odchod zo zamestnania » Dovolenka
 
Dovolenka
19.12.2015, 17:55:01 - anonym
Chcel by som sa opýtať, môže mi zamestnávateľ zrušiť dovolenku a za akých okolností, čiže na základe čoho mi ju môže zrušiť (presné vymedzenie zákona podľa ktorého to môže urobiť a čo je jeho obsah), ktorú som vopred ohlásil (zhruba 3 týždne pred)?
Pridať príspevok  |  Poslať tému známemu e-mailom
Pridané: 19.12.2015, 20:47:54
Užívateľ: anonym1450553901
Čerpanie dovolenky upravuje § 111 Zákonníka práce

(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.
(2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.

(3) Hromadné čerpanie dovolenky podľa odseku 2 nesmie byť určené na viac ako dva týždne, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

(4) Hromadné čerpanie dovolenky podľa odseku 2 v umeleckých súboroch z povolania nesmie byť určené na viac ako štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

(5) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.
Pridané: 19.12.2015, 20:48:07
Užívateľ: anonym1450553901
Podľa § 112 odsek 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

Čiže, zamestnávateľ smie zmeniť čerpanie dovolenky, ale musí nahradiť náklady. Ak napr. má zamestnanec zaplatenú dovolenku u cestovnej kancelárie a jej stornovaním musí platiť pokutu, tak tú pokutu musí zamestnávateľ nahradiť zamestnancovi. Je to súdne vymáhateľné.

Neruší sa tým dovolenka, na ktorú má zamestnanec nárok, tú musí mať možnosť vyčerpať inokedy (prípadne nechať preplatiť ak pracovný pomer končí).
Pridané: 30.09.2016, 15:01:33
Užívateľ: anonym1475239839
Dobrý deň. Prosím o radu čo sa týka krátenia dovolenky. Kolega-dôchodca dal výpoveď vo firme k dátumu 3.6.2016 a nastúpil v inej firme 4.6.2016 (dátum je nepresný, už si presne nepamätám :) ) , ale ide o to, že nemá odpracovaný celý mesiac v novej firme, tak mu bol odrátaný 1 deň dovolenky. Je to v súlade so zákonom?? Prosím o objasnenie situácie, keďže má prakticky odpracovaný celý mesiac, aj keď začal pracovať štvrtým dňom v inej firme. Ďakujem vopred za odpoveď . S pozdravom Korunová
Pridané: 02.10.2016, 18:14:45
Užívateľ: anonym1475424706
Dobrý deň. Prosím o radu čo sa týka krátenia dovolenky. Kolega-dôchodca dal výpoveď vo firme k dátumu 3.6.2016 a nastúpil v inej firme 4.6.2016 (dátum je nepresný, už si presne nepamätám :) ) , ale ide o to, že nemá odpracovaný celý mesiac v novej firme, tak mu bol odrátaný 1 deň dovolenky. Je to v súlade so zákonom?? Prosím o objasnenie situácie, keďže má prakticky odpracovaný celý mesiac, aj keď začal pracovať štvrtým dňom v inej firme. Ďakujem vopred za odpoveď . S pozdravom Korunová

Podľa §101: "Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka."

Čiže sa vypočíta pomerná časť dovolenky podľa počtu skutočne odpracovaných dní.
Pridať príspevok  |  Poslať tému známemu e-mailom
Zobrazené príspevky 1-4 z celkového počtu 4


   

Viete, že...Viete, že... Vyhľadávať v pracovných ponukách môžete aj v cudzom jazyku.
TOPlist