Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb a prispôsobenie reklám. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií Akceptujem
 
 
 
 
Hlavná stránka  |  Pokyny a pravidlá  |  Vyhľadávanie v diskusiách  |  Sociálna trojčlennosť

Viete, že...Viete, že... Ak sa vám nechce pri vyhľadávaní vypisovať názov pracovnej pozície stačí kliknúť na "Nechce sa mi písať" a môžete názov vybrať zo zoznamu.
Diskusie » Budovanie vašej kariéry » Čo má obsahovať pracovná zmluva
 
Čo má obsahovať pracovná zmluva
28.08.2011, 12:22:01 - Správca portálu
Cit. z príspevku:
dobry den ...chcela by som sa opytat co by mala obsahovat pracovna zmluva na dobu neurcitu bez skusobnej doby ake paragrafy aby ma majitel neoblbol a po podpisani ma neprepustil dakujem
Pridať príspevok  |  Poslať tému známemu e-mailom
Pridané: 28.08.2011, 17:22:23
Užívateľ: anonym1314542111
Na začiatku pracovného pomeru počas skúšobnej doby vás zamestnávateľ môže prepustiť bez uvedenia dôvodu. Je však možné, ak zamestnávateľ súhlasí, nedohodnúť žiadnu skúšobnú dobu. Teoreticky by malo stačiť, že nebude uvedená žiadna skúšobná doba, lebo podľa §45 odsek 1 musí byť skúšobná doba stanovená v pracovnej zmluve inak je neplatná. Čiže ak zmluve uvedená nebude, tak by to automaticky malo znamenať, že žiadna sa neuvažuje. Ale pre istotu by to malo byť v pracovnej zmluve napísané, napr. takto: "Zmluvné strany sa dohodli, že nestanovujú žiadnu skúšobnú dobu."

Pre ďalšie informácie - náležitosti pracovnej zmluvy určujú §42 až 44 Zákonníka práce:

§ 42

(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(2) Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní.

§ 43

(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

(3) Ak sú pracovné podmienky podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak v pracovnej zmluve nie sú dohodnuté mzdové podmienky a účinnosť ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, sa skončila, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, najviac po dobu 12 mesiacov.

(4) V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

(5) Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve ďalej uvedie

a) dobu výkonu práce v cudzine,
b) menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,
c) ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,
d) prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

(6) Informácie uvedené v odseku 5 sa poskytnú zamestnancovi len vtedy, ak čas zamestnania v cudzine presiahne jeden mesiac.

§ 44

(1) Ak písomná pracovná zmluva neobsahuje podmienky ustanovené v § 43 ods. 2, 4 a 5, je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky.

(2) Ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím jedného mesiaca od nástupu do zamestnania, musí zamestnávateľ zamestnancovi vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru.

(3) Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný písomné oznámenie o prijatí do zamestnania vydať pred odchodom zamestnanca do cudziny.

----------------------------------------

O skúšobnej dobe sa hovorí v §45

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

(5) V kolektívnej zmluve možno odchylne od odseku 1 dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej doby, ktorú je možné dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve, najviac šesť mesiacov a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, najviac deväť mesiacov.

(6) V kolektívnej zmluve možno odchylne od odseku 2 dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca a ďalšie objektívne dôvody, o ktoré sa predlžuje skúšobná doba vrátane času prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Pridané: 29.08.2011, 10:25:03
Užívateľ: anonym1314606173
DOBRY DEN CHCELA BY SOM VEDIET CO BY MALA PRACOVNY ZMLUVA OBSAHOVAT AKE PARAGRAFY KED MA BYT PODPISANA NA DOBU URCITU A BEZ SKUSOBNEJ DOBY ....DAKUJEM
Pridané: 29.08.2011, 16:00:42
Užívateľ: anonym1314626374
DOBRY DEN CHCELA BY SOM VEDIET CO BY MALA PRACOVNY ZMLUVA OBSAHOVAT AKE PARAGRAFY KED MA BYT PODPISANA NA DOBU URCITU A BEZ SKUSOBNEJ DOBY ....DAKUJEM

To čo už bolo napísané - čiže najmä paragrafy 42 až 44, ďalej tam musí byť uvedená presný začiatok a presný koniec pracovného pomeru a tiež je vhodné aby tam bolo napísané, že skúšobná doba nebola dohodnutá.
Pridané: 02.12.2014, 10:41:19
Užívateľ: anonym1417513014
dobry den chcem sa opytať možte mi napisať cele znenie paragrafu 120odsek 4 na štvrtinovy pracovny uväzok nie som si ista ale myslim si že je to paragraf pre štvrtinove odvadzanie odvodov do VšZP a Soc poistovne kde zamestnavatel neplati odvody tak ako by mal z minimálnej mzdy ale zo štvrtiny minimálnej mzdy
Pridané: 04.12.2014, 08:00:43
Užívateľ: anonym1417676169
dobry den chcem sa opytať možte mi napisať cele znenie paragrafu 120odsek 4 na štvrtinovy pracovny uväzok nie som si ista ale myslim si že je to paragraf pre štvrtinove odvadzanie odvodov do VšZP a Soc poistovne kde zamestnavatel neplati odvody tak ako by mal z minimálnej mzdy ale zo štvrtiny minimálnej mzdy

Tu je znenie §120 odsek 4 Zákonníka práce:

Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy,

Stupeň Koeficient min. mzdy
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0


Tým koeficientom sa násobí základná hodinová mzda. Pokiaľ máte štvrtinový úväzok, teda 2 hodiny denne, tak sa výsledná suma vydelí 4. O odvodoch sa tam nič nehovorí.
Pridané: 07.02.2017, 07:57:38
Užívateľ: anonym1486450499
CHCELA BY SOM SA SPYTAT ?KED MAM PRACOVNU ZMLUVU PRECO SI MAM DAT SAMA VYPOVED AK MáM ODPRACOVANE 6 MESIACOV.

DAKUJEM
Pridané: 07.02.2017, 08:37:19
Užívateľ: anonym1486452963
CHCELA BY SOM SA SPYTAT ?KED MAM PRACOVNU ZMLUVU PRECO SI MAM DAT SAMA VYPOVED AK MáM ODPRACOVANE 6 MESIACOV.

DAKUJEM

Myslíte tým,ž e zamestnávateľ vám prikázal, že máte dať výpoveď? Ak je to tak, to určite robiť nemusíte. Ak vás chce prepustiť tak nech vám dá výpoveď on a nech to nežiada od vás. Nemáte povinnosť to urobiť.
Pridané: 21.06.2017, 14:42:52
Užívateľ: anonym1498048641
Dobrý deň
manžel podpísal pracovnú zmluvu nástup od 1.7.2017
dobu neurčitú
a skúšobná doba 3 mesiace
Pridané: 22.06.2017, 15:53:55
Užívateľ: Správca portálu
Dobrý deň
manžel podpísal pracovnú zmluvu nástup od 1.7.2017
dobu neurčitú
a skúšobná doba 3 mesiace

Neuviedli ste žiadnu otázku. Môžete zadať príspevok s znovu v plnom znení aj s otázkou.
Pridať príspevok  |  Poslať tému známemu e-mailom
Zobrazené príspevky 1-9 z celkového počtu 9


   

Viete, že...Viete, že... Vyhľadávacia funkcia na portáli Práca na dosah prehľadáva pracovné ponuky z 50 slovenských pracovných serverov a webstránok.
TOPlist