Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb a prispôsobenie reklám. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií Akceptujem
 
 
 
 
Ako hľadať prácu  |  Kariéra  |  Osobný rozvoj  |  Sieťový marketing  |  Na stiahnutie  |  Videá  |  Sociálna trojčlennosť

Viete, že...Viete, že... Výsledky vyhľadávania si môžete nechať posielať každý deň na e-mail bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať.
Domov » Články » Ako hľadať prácu » Ako napísať profesný životopis / pracovný životopis, ktorý zaberie

Ako napísať profesný životopis / pracovný životopis, ktorý zaberie

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Životopis
Profesný životopis (Curriculum vitae) je dokument, ktorý obsahuje prehľad informácií o Vašom vzdelaní, pracovnej praxi, skúsenostiach a schopnostiach. Má informovať potenciálneho zamestnávateľa o tom, či sa hodíte na ponúkanú pracovnú pozíciu.

Aby ste pochopili čo má životopis obsahovať a akú má mať formu, musíte vedieť, ako ho bude zamestnávateľ používať.
Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je to, že zamestnávateľ respektíve jeho zástupca príde do kontaktu s desiatkami, niekedy aj stovkami životopisov. Čím väčší je počet životopisov, tým prísnejšie ich bude posudzovať. Pri osobných pohovoroch sa chce stretnúť len so skutočne perspektívnymi uchádzačmi.

Ako prvé vníma človek celkový dojem, ktorý tento dokument vyvoláva - čiže prehľadnosť alebo zrozumiteľnosť informácií a ich grafická úprava. Môže sa stať, že pri veľkom počte životopisov budú tie, ktoré nespĺňajú aspoň minimálne podmienky prehľadnosti putovať rovno do koša bez ohľadu na ich obsah.

Prehľadnosť
Základnou podmienkou prehľadnosti informácií je správna štruktúra životopisu. Informácie nepíšte v podobe súvislého textu ("Narodil som sa 18.8.1980 v Trnave..."), ani neuvádzajte zbytočné údaje (o rodičoch či súrodencoch). Používajte odrážky, údaje len vymenujte. Nepoužívajte skratky kvôli ušetreniu priestoru, radšej sa zamyslite nad kratšou a výstižnejšou formuláciou.

Ak má životopis viac strán, nešetrite zbytočne papierom a netlačte ho obojstranne. Pravidlom však býva, že životopis nie je dlhší ako dve strany A4. Ak je informácii, ktoré chcete zamestnávateľovi oznámiť, viac, v stručnej podobe ich uveďte v životopise a v samostatnej prílohe o nich môžete písať podrobne.
Celý text má byť rozdelený do nasledujúcich blokov:

 1. Osobné údaje
 2. Pracovná prax
 3. Vzdelanie
 4. Ďalšie schopnosti
 5. Záujmy
 6. Referencie

Grafická úprava
Dobrá grafická úprava, okrem toho, že napomáha prehľadnosti, napovedá niečo o uchádzačovej dôkladnosti a zmysle pre poriadok. To je priaznivá vizitka pre každého bez ohľadu na profesiu.
Životopis písaný rukou je dnes už neprijateľný. Ak nemáte prístup k počítaču s tlačiarňou, použite aspoň moderný písací stroj. Používajte jednoduché písmo (najlepšie Times New Roman), farby najviac dve. Riadkovanie 1,5 pomôže sprehľadniť text. Kľúčové fakty zvýraznite hrubým písmom alebo podčiarknutím. Nevkladajte obrázky, maximálne Vašu fotku (rovnakú ako sa používa na doklady), ale len ak je dobre nafotená a upravená.

Informácie v životopise
Ako sme už spomenuli, informácie majú byť rozdelené do blokov. Povieme si o obsahu jednotlivých blokov.

Osobné údaje
Sem patria základné informácie o Vašej osobe, najmä:

 • meno a priezvisko, titul
 • dátum narodenia
 • korešpondenčná adresa
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)

Pracovná Prax
Pracovné pozície vymenujte od najnovšej po najstaršiu, pretože pre zamestnávateľa je najzaujímavejšie Vaše posledné pracovné pôsobisko. Pri každej pozícii uveďte:
 • mesiac a rok začiatku a konca pracovného pomeru
 • názov organizácie
 • stručný popis činnosti organizácie
 • názov Vašej pracovnej pozície
 • popis Vašej náplne práce
Pri náplni práce sa však neoplatí byť prehnane stručný. Použite niekoľko viet na popis Vašej náplne práce a zdôraznite rozsah zodpovednosti. Ak ste dosiahli nejaký výnimočný výsledok (napríklad: "nárast obratu o 50%, vytvorenie nového oddelenia") uveďte to. V prípade, že ste v rámci danej organizácie prešli viacerými pozíciami, napíšte o každej zvlášť.

Vzdelanie
Zamestnávateľa zaujíma vaše odborné vzdelanie, preto sa základná škola neuvádza. Uveďte len stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. Opäť je lepšie začať najvyšším vzdelaním. Uveďte:
 • obdobie štúdia
 • názov školy
 • názov odboru
 • dosiahnutá úroveň
Ak ste sa zúčastnili kurzov či seminárov, ktoré sa nejako dotýkajú Vášho pracovného života, tiež ich uveďte:
 • obdobie, kedy ste sa zúčastnili
 • názov vzdelávacej organizácie
 • názov a náplň školenia

Ďalšie schopnosti
Vymenujte všeobecné schopnosti, ktoré neboli spomenuté v predchádzajúcom prehľade a môžu súvisieť s plnením pracovných povinností:
 • jazykové schopnosti
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • znalosť práce s PC
 • vodičské alebo iné súvisiace oprávnenie a dĺžku praxe
 • iné súvisiace znalosti či schopnosti

Záujmy
Ak sa vo voľnom čase podieľate na nejakých aktivitách, ktoré súvisia s povahou pracovnej pozície, spomeňte ich (napríklad pôsobenie v treťom sektore, účasť na vedeckých projektoch).

Referencie
Tu môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie o Vašej práci či schopnostiach. Ale pozor! Ak neviete aké referencie tieto osoby o Vás podajú, radšej neuvádzajte žiadne kontakty. Jednoducho túto časť z životopisu vypustite.

Posudzovanie informácií
Zamestnávateľ považuje údaje v životopise za pravdivé. Sú to pre neho fakty, ktoré si zvyčajne neoveruje (ale môže to urobiť). Preto sa neznížte ku skresľovaniu alebo dokonca ku klamstvu. Veľmi Vám to nepomôže a odhalenie takéhoto pokusu bude pre Vás pohromou. Ak je niektorý fakt pre Vás nepriaznivý môžete ho neuviesť. Avšak v prípade, že takáto skutočnosť počas pohovoru vyjde najavo, budete musieť vierohodne vysvetliť, prečo ste ju neuviedli.
Ako teda zamestnávateľ posudzuje informácie? V prvom rade hľadá človeka, ktorý už pracoval na pozícií, ktorú chce obsadiť. Životopisy obsahujúce takúto informáciu dostanú prednosť. Ďalej ho určite zaujmú tie životopisy, ktoré patria kandidátom z príbuznej profesie. Tam posudzuje mieru skúseností a významnosť dosiahnutých výsledkov. Nakoniec prichádzajú na rad ostatné.

Odoslanie životopisu
Životopis posielaný poštou podpíšte a uveďte tam aj aktuálny dátum. Pri zasielaní životopisu v elektronickej podobe nepoužívajte formáty súborov, ktoré by mohli spôsobiť problém pri otváraní. Prijateľný je formát RTF, DOC, PDF - v prípade prvých dvoch zablokujte možnosť úpravy dokumentu heslom. Údaje pravidelne aktualizujte, aby sa nestalo, že omylom pošlete staré informácie.

Vzor životopisu
Europský formulár životopisu

Pomohol vám tento článok? Podporte ho na hlasuj na vybrali.sme.sk

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

    

Viete, že...Viete, že... Vyhľadávať v pracovných ponukách môžete aj v cudzom jazyku.
TOPlist